Marzena Wodzińska zostaje

24.01.2020

Radnym PiS-u nie udało się odwołać wicemarszałek Marzeny Wodzińskiej. W trakcie Nadzwyczajnej 15. sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego miała odbyć się debata nad sytuacją w wielkopolskiej służbie zdrowia. W jej trakcie miały zostać przedstawione modyfikacje do planów naprawczych szpitali wojewódzkich w Lesznie, Koninie, Poznaniu i Kaliszu. Jednym z punktów obrad miało być także głosowanie nad posadą marszałek Marzeny Wodzińskiej, jednak nie udało się zebrać wymaganego kworum.

O argumentach przemawiających za decyzją o odwołaniu mówi Zbigniew Czerwiński, przewodniczący radnych Prawa i Sprawiedliwości.


Na sali sesyjnej zebrało się 14 spośród 39 radnych. By obrady były ważne potrzeba kworum 20 uprawnionych do głosowania. Obrady zostały przeniesione na 27 stycznia na godzinę 16:00.

Sytuacja jest o tyle bezprecedensowa, że w trakcie zwoływania sesji nadzwyczajnej nieobecny był marszałek Marek Woźniak, który przebywa z wizytą w krajach azjatyckich.

FOT: UMWW

kworum marzena wodzińska odwołanie