Miasto Poznań przekazało bezpłatnie akcje spółki PKS Poznań SA

23.12.2021

Miasto Poznań przekazało akcje spółki PKS Poznań SA na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego ‚Wielkopolski Transport Regionalny’. Tym samym związek, który tworzą 23 samorządy, stał się właścicielem poznańskiego przewoźnika, do którego należą między innymi dworce: w Śremie i Nowym Tomyślu, 76 autobusów i pozostały majątek ruchomy o wartości ponad 10 mln zł. Mówił na antenie Radia Emaus, starosta poznański Jan Grabkowski:


W 2019 roku prezydent Poznania poinformował starostów, burmistrzów i wójtów, że miasto nie jest w stanie samo utrzymywać spółki PKS i jest zmuszone ją rozwiązać ze względu na nierentowność. Przekazanie poznańskiego PKS-u na rzecz związku “Wielkopolski Transport Regionalny” ma zapewnić utrzymanie stałych kursów autobusowych w naszym regionie.

FOT: Jan Grabkowski


pks