Michał Lemański – zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania

11.03.2024

Stolica Wielkopolski od wieków zalewana była przez wezbrane wody Warty i Cybiny. Historia poznańskich powodzi sięga bardzo odległych czasów. Między 1500 a 1900 rokiem Poznań był zalewany 69 razy. Średnio więc co sześć lat dochodziło do powodzi.

Obecnie zarówno Warta jak i Cybina są tak uregulowane, że powodzie, takie jak w przeszłości, nam raczej nie grożą. Jednakże Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania działa przez całą dobę, nieustannie. Pracownicy tego centrum czuwają, by z odpowiednim wyprzedzeniem zaalarmować mieszkańców w razie potrzeby. Prowadzą ciągły monitoring poziomu wód w mieście i okolicach. Obecnie stan wody w Warcie wynosi 4 m i 15 cm i jest to poziom ostrzegawczy. W przeszłości bywało to nawet 10 m. O historii walki z wielką wodą w Poznaniu, ale i o innych ważnych zadaniach Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, opowiedział w Spotkaniu przy kawie, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, Michał Lemański.

arkadiusz szymański michał lemański spotkanie przy kawie wysoki stan wody warty zarządzanie kryzysowe urzędu miasta poznania