Międzynarodowy Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności

Adrian Wojtasz 29.09.2021

Dziś przypada Międzynarodowy Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako pierwszy w kraju wprowadził program przeciwdziałania marnowaniu żywności. Ma on zwiększyć świadomość co do skali wyrzucanego jedzenia. Mówi prezes Wielkopolskiego Banku Żywności Mieczysław Augustyn.


Z programu dofinansowanie zostaną lokalne samorządy na utworzenie jadłodzielni. Będą to punkty, w których można zostawić nadmiarową żywność, z której później będą mogli skorzystać inni. Sfinansowany zostanie również zakup mobilnych kuchni warsztatowych do działań edukacyjnych. Program realizowany będzie do 2025 roku.

FOT: UNSPLASH