Mijający rok w polskim Kościele katolickim był rokiem trzech ważnych beatyfikacji

Bartosz Kirchner 30.12.2021

Mijający rok w polskim Kościele katolickim był rokiem trzech ważnych beatyfikacji – kard. Stefana Wyszyńskiego, Matki Elżbiety Róży Czackiej i ks. Jana Machy. Jednym z najważniejszych wydarzeń była też wizyta polskich biskupów ad limina apostolorum w Watykanie. O tym, z jakimi problemami mierzy się polski Kościół katolicki, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Ksiądz Leszek Gęsiak dodał, że kończący się rok był czasem dalszego rozliczania się Kościoła katolickiego w Polsce z przestępstwa i grzechu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych. Podkreślił że ‚proces oczyszczenia jest zawsze bolesny, ale bez niego nie można iść do przodu.’ Rzecznik Episkopatu zwrócił uwagę, że pandemia Covid-19, która drugi rok z rzędu naznaczyła działania duszpasterskie, a także kryzys na granicy polsko-białoruskiej wywołały falę dobra ze strony poszczególnych diecezji, parafii, wiernych i organizacji charytatywnych, zwłaszcza lokalnych grup Caritas.

FOT: EpiskopatNews