Muzeum Narodowe w Poznaniu znów będzie otwarte

30.04.2020


Szóstego maja zwiedzający będą mogli ponownie podziwiać zbiory w gmachu głównym i we wszystkich oddziałach w Poznaniu i w Wielkopolsce. Do dyspozycji zwiedzających udostępniona zostanie ekspozycja stała, dyrekcja muzeum pracuje również nad jak najszybszym uruchomieniem wystaw czasowych. Zwiedzanie będzie jednak obarczone obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa zwiedzających, mówi Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu:


Jak zapewniaj przedstawiciele Muzeum, przynajmniej do września nie będą odbywać się spotkania z publicznością, warsztaty oraz prelekcje. Cały czas jednak na social mediach jednostek będą udostępniane najciekawsze eksponaty wraz z komentarzami. Dalej będą też przygotowywane materiały edukacyjne dla dorosłych i dzieci, również dostępne w internecie.

FOT: UNSPLASH

działa Muzeum narodowe otwarte poznań