Muzeum Okręgowe w Lesznie: „Na styku światów”

14.07.2022

Muzeum Okręgowe w Lesznie startuje z projektem ‚Na styku światów’. Planowane jest opracowanie specjalnej oferty edukacyjnej, której dotąd brakowało – muzealnych warsztatów dla osób niewidzących i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorów. – Nazwa projektu odwołuje się do historii miasta – wyjaśnia koordynator projektu Tomasz Rak.

Przygotowane zostaną zajęcia z użyciem tyflografik czyli rysunków wypukłych dostępnych dotykowo, a także audiodeskrypcja, łatwe tekst, opisy tłumaczone na Polski Język Migowy wybrane obiekty stałej wystawy ‚Na styku światów. Historia Leszna od XVI do XX wieku’. Powstaną też dedykowane karty pracy dla seniorów. Wszystkie opracowane materiały dostępne będą na ekspozycji oraz na stronie nastykuswiatow.pl.

FOT: UNSPLASH

leszno muzeum na styku światów projekt