Nadwyżkę w budżecie odnotował zarząd Województwa Wielkopolskiego

28.05.2021

Ponad 170 milionów złotych nadwyżki w budżecie odnotował w tym roku zarząd Województwa Wielkopolskiego. Mimo trudnego roku pandemii udało się zrównoważyć wydatki związane z walką z COVID-19, a także ze spadkiem wpływów z podatku CIT. Kluczowa dla uzyskania balansu budżetowego była redukcja wydatków bieżących. Dzięki temu udało się utrzymać wysoki rating finansowy pozwalający na zaciąganie kolejnych zobowiązań. Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak:

Wydatki związane z transportem kolejowym stanowiły 41 proc. wydatków. Jedna czwarta została przeznaczona na ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Znaczny wpływ miała na to pandemia oraz budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Sprawozdaniem budżetowym zajmą się w przyszłym tygodniu radni sejmiku w czasie sesji absolutoryjnej.

Zdjęcie: UMWW

budżet Marszałek województwo wielkopolskie