Najlepsze pączki w regionie. Konkurs!

10.02.2022

W ramach programu Smaki Powiatu Poznańskiego Wielkopolanie wyłonią najlepsze pączki w regionie. W konkursie mogą wziąć udział cukiernie, piekarnie, restauracje i koła gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski. O tym, jakie pączki można zgłaszać do konkursu, mówi dyrektor Instytutu Skrzynki Jan Babczyszyn:

21 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu nagrody w konkursie przyznają członkowie dwóch kapituł – profesjonalnej, w skład której wchodzić będą zawodowi cukiernicy, i konsumenckiej, do której zaproszeni zostaną zwycięzcy konkursu na Facebooku ‚Smaki Powiatu Poznańskiego’ a także słuchacze naszego radia wyłonieni w konkursie podczas audycji ‚Spotkania przy kawie” w poniedziałek 14 lutego o 17:30, która będzie poświęconej pączkom.

FOT: Unsplash

emaus pączki radio walentynki