Nauczanie w czasie pandemii. Jaki będzie nowy rok szkolny?

Bartosz Kirchner 13.08.2020

Realizacja zadań oświatowych w okresie pandemii – doświadczenia i perspektywy – to tytuł konferencji, która odbyła się w Poznaniu. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Spotkanie było okazją do zwrócenie uwagi na braki i potrzeby, jakie dla samorządów oraz szkół niesie nauczanie w czasie pandemii. Uczestnicy konferencji łączyli się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej w formie wideokonferencji, by poznać szczegóły funkcjonowania oświaty w przyszłym roku szkolnym. Mówi dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Tomasz Telesiński.


Podczas konferencji przedstawiono wyniki badania poświęconego nauczaniu zdalnemu, które przeprowadzono wśród samorządowców i nauczycieli. Z ankiet wynika, że w jednej trzeciej samorządów był problem ze zdalnym nauczaniem, jednak w większości przypadków został on szybko rozwiązany. Kłopoty dotyczyły przede wszystkim sprzętu i łącza internetowego. Ponadto na 200 tysięcy uczniów uczących się na terenie samorządów, które wzięły udział w badaniu stałe unikanie uczestnictwa w zajęciach stwierdzono u około 270.

FOT: Unsplash

nauczanie pandemia