Nowe zasady utrzymanie porządku na terenie Poznania

29.01.2021

Właściciele i zarządcy nieruchomości.

Muszą oni zadbać o porządek nie tylko na terenie swojej posesji, ale też na sąsiadujących z nią częściach wspólnych, np. na chodnikach. Chodzi m.in. o uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, w tym chwastów. Należy pamiętać, że usuwanie śniegu może odbywać się wyłącznie w sposób mechaniczny, ponadto zakazuje się używania soli. Piasek, żwir i inne materiały zwiększające szorstkość oblodzonych chodników muszą być usunięte po ustaniu niekorzystnych warunków.

Podczas prac porządkowych nie należy stosować elektrycznych i spalinowych dmuchaw do liści. Ponad to właściciel lub administrator obiektu zobowiązany jest do przeprowadzania deratyzacji. Od tego roku działania takie należy wykonywać dwa, a nie jak do tej pory raz w rok.

O czym muszą pamiętać właściciele czworonogów?

Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować nad nimi odpowiedni nadzór. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu dodatkowo muszą być wyposażone w kagańce. Wyjątek stanowią szczenięta do 6 miesiąca życia.

Zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku jest dozwolone tylko wtedy, gdy mamy całkowitą pewność, że zwierzę nie będzie stwarzało zagrożenia ani uciążliwości dla innych osób. Dodatkowo czworonóg musi posiadać tzw. adresatkę lub być np. zaczipowany. Na zamkniętym wybiegu pies może przebywać bez smyczy i kagańca.

Niezmienny pozostaje obowiązek sprzątania po swoim pupilu. Zwolnione z niego są wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niewidomi korzystający z psów przewodników. Worek ze zwierzęcymi odchodami można wrzucać do każdego kosza ulicznego lub specjalnie na ten cel przystosowanego.

Foto: Straż Miejska Poznań

czystość porządek poznań psy sprzątanie