Nowi diakoni Archidiecezji Poznańskiej

Bartosz Kirchner 17.05.2021

Pięciu kandydatów z Archidiecezji Poznańskiej i jeden ze zgromadzenia księży filipinów zostało w Poznaniu wyświęconych na diakonów. Święceń dokonał biskup Grzegorz Balcerek. W swoim słowie do nowowyświęconych mówił, że sakrament święceń jest wszczepieniem w kapłaństwo Jezusa. Powiedział też, że diakoni mają być reprezentantami Chrystusa.

Biskup Grzegorz Balcerek zapewnił też diakonów o swojej modlitwie. Obecnie w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu przygotowuje się do kapłaństwa 55 kleryków z archidiecezji poznańskiej oraz 33 z diecezji kaliskiej.

FOT: Archidiecezja Poznańska

archidiecezja poznańska biskup Grzegorz Balcere diakoni poznań święcenia