Nowoczesne wieżowce na Ratajach?

5.05.2020

Nowoczesne i atrakcyjne wieżowce staną przy rondzie Rataje? To możliwe – radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łacina – Południe – część A” w Poznaniu.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego, jaki poznańscy radni przyjęli podczas wtorkowej sesji, dotyczy terenu sąsiadującego z galerią Posnania od strony ronda Rataje. Powstał przede wszystkim po to, by uporządkować strukturę tego terenu i wyraźnie określić zasady ochrony ładu przestrzennego. Dzięki niemu na niezabudowanym terenie przed galerią będą mogły powstać nowe budynki usługowe.

Najwyższe budynki będą mogły stanąć przy samym rondzie – podkreślą one rolę tego węzła komunikacyjnego i sąsiadującego z nim dworca autobusowego. Dodatkowo – aby wytworzyć ciekawe i zróżnicowane pierzeje wzdłuż głównych ulic i terenów zieleni – do zapisów wprowadzono elewacje z wymaganymi akcentami architektonicznymi.

W północnej i południowej części obszaru planu wprowadzono również dwa tereny zieleni, które w połączeniu z zielonymi obszarami w sąsiedztwie stworzą spójny system dostępny dla mieszkańców i innych użytkowników. 

Będą mogły tam powstać np. boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw czy wybiegi dla zwierząt. Wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego wprowadzono wymóg lokalizacji szpaleru drzew.

W trosce o ład przestrzenny oraz walory krajobrazowe zakazano lokalizacji elementów takich jak wolno stojące garaże oraz większość tymczasowych obiektów budowlanych. W planie wprowadzono też szereg zapisów dotyczących ochrony środowiska. Wyznaczono konkretne tereny, na których powinien powstać park lub skwer i zdecydowano o zagospodarowaniu zielenią wszystkich obszarów, które będą wolne od utwardzenia. Drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty pojawią się też w pasie drogowym.

Źródło: poznan.pl

boiska ochronoa środowiska plan rondo rataje skwer wieżowce zieleń miejska