Nowy chodniki w centrum i na Jeżycach

2.05.2022

Piesi mogą już korzystać z kolejnego wyremontowanego chodnika w mieście. Prace zakończyły się na ul. Grobla. Z kolei na ul. Krasińskiego remont nawierzchni dla pieszych właśnie trwa.

Przy ul. Grobla nowa nawierzchnia została ułożona na dwóch odcinkach. Po północnej stronie ulicy od ul. Łaziennej do ul. Wierzbowej, a po południowej na części od ul. Mostowej do ul. Wierzbowej. Nie ma już zniszczonych i różnorodnych kostek. Teraz piesi mogą chodzić po równej i wygodnej nawierzchni z płyt kamiennych. Są one podobne do tych, które już wcześniej zastosowano na ul. Mostowej. Dzięki temu całość wygląda spójnie, znacznie poprawiła się estetyka okolicznej przestrzeni.

Przy ul. Krasińskiego prace właśnie trwają. Z uwagi na zakres robót, zostały one podzielone na etapy. W pierwszym wymieniona zostanie nawierzchnia po północnej stronie od ul. Mickiewicza do ul. Roosevelta i po południowej stronie na odcinku od ul. Mickiewicza do posesji nr 10. Następnie remont obejmie części, które administrowane są przez Zarząd Dróg Miejskich (po stronie północnej od ul. Mickiewicza do posesji nr 15/17a oraz po stronie południowej od ul. Mickiewicza do zjazdu do posesji nr 16).

FOT: ZDM POZNAŃ

chodnik grobla komfort poznań prace remont