Nowy nuncjusz apostolski w Polsce

8.08.2023

Jest Włochem, ale do Polski przyjedzie z Nigerii. Abp Antonio Guido FILIPAZZI został nowym nuncjuszem apostolskim w Polsce.

Urodził się 8 października  1963 r. w Melzo (Mediolan) we Włoszech. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 października 1987 r. i został inkardynowany do diecezji Ventimiglia-San Remo.
Po uzyskaniu doktoratu z prawa kanonicznego, został skierowany do pracy dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej w dniu 1 lipca 1992 r. Pracował na placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej na Sri Lance, w Austrii, w Niemczech oraz w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu.
8 stycznia 2011 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim i podniesiony do godności arcybiskupiej (abp tytularny Sutri). 5 lutego 2011 r. otrzymał święcenia biskupie.
23 marca 2011 r. został wyznaczony Nuncjuszem Apostolskim w Indonezji.
26 kwietnia 2017 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Nigerii.
24 października 2017 r. został ustanowiony Stałym Przedstawicielem przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ecowas/cedeao).
8 sierpnia 2023 r. został mianowany 74. Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.
Oprócz włoskiego, zna również język francuski, angielski i niemiecki.

Fot. ks. Wojciech Nowicki, www.nuncjatura.pl