Od 1 września Związek Międzygminny GOAP wprowadza obowiązek segregacji odpadów

Bartosz Kirchner 28.07.2020

Choć stawki za wywóz pozostają bez zmian, to za nieprzestrzeganie przepisów opłata może wzrosnąć trzykrotnie.

Przedstawiciele Związku podkreślają jednak, że kara nie będzie natychmiastowa. Wprowadzono też system, który ostrzega o ryzyku podniesienia stawki. Np. po wrzuceniu papieru do pojemnika na szkło na pojemniku pojawi się żółta naklejka. Oznacza to, że do następnego terminu odbioru odpady powinny zostać dosegregowane. W przeciwnym razie podczas kolejnego odbioru żółtą naklejkę zastąpi czerwona. Stanowi ona podstawę do wszczęcia procedury o trzykrotnym podniesieniu stawki za wywóz odpadów. Mówi dyrektor Związku Międzygminnego GOAP Andrzej Springer.

Na pojemnikach mogą pojawić się także pomarańczowe naklejki, gdy wśród odpadów zmieszanych będą takie, które nie podlegają odbiorowi jak np. gruz budowlany czy części samochodowe. Wówczas do momentu dosegregowania odpady nie będą odbierane. W tym przypadku nie grozi jednak podwyżka opłat. GOAP zapowiada, że przed wprowadzeniem zmian będą rozprowadzane broszury informacyjne przypominające o prawidłowej segregacji odpadów.

FOT: UNSPLASH