Oktawa Wszystkich Świętych

2.11.2022

Trwa oktawa Wszystkich Świętych. Do 8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się za zmarłych, możemy uzyskać odpust zupełny. Trzeba spełnić kilka wymogów, mówi rzecznik archidiecezji poznańskiej, ksiądz Maciej Szczepaniak.

Każdego dnia możemy uzyskać jeden odpust zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego.

FOT: Unsplash

odpustowa