Pływające ogrody

20.09.2021

W Poznaniu powstały kolejne pływające ogrody. Wyspy wyposażone w kosze lęgowe dla ptactwa wodnego pojawiły się parkach im. prof. Leszka Bergera na Podolanach oraz im. Karola Marcinkowskiego w centrum miasta.

Pływające ogrody to lekka konstrukcja wysp wodnych. Instalacje tego typu pomagają wprowadzać zieleń do centrum miast, zwiększać bioróżnorodność oraz oczyszczać wodę i powietrze. Stwarzają warunki do powstania unikalnych ekosystemów. Na ich szatę roślinną składają się głównie gatunki rodzime. Dodatkowo ogród ewoluuje i rozwija się poprzez nowe nasiona nanoszone przez wiatr i ptactwo. Pływające ogrody pozwalają także ptakom zyskać spokojną enklawę, chroniącą przed drapieżnikami, w tym bliskimi ludziom czworonogami – kotami czy swobodnie biegającymi psami, których w parkach jest coraz więcej.

Pływające ogrody w centrum i na Podolanach to nie pierwsze tego typu instalacje w Poznaniu. Wcześniej stanęły one także na rzece Cybinie w sąsiedztwie Bramy Poznania oraz w Parku Wilsona. 

FOT: Mariusz Wiśniewski

ŹRÓDŁO: UM POZNAŃ