Pomoc dla studentów z Białorusi

27.08.2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zamierza pomóc studentom z Białorusi. Część z nich nie będzie musiała wnosić opłaty za możliwość podjęcia studiów w Polsce.

Chodzi o opłatę semestralną na studiach stacjonarnych w języku polskim lub obcym, która na UAM wynosi 3 tys. złotych. O powodach podjęcia tej decyzji mówi Małgorzata Rybczyńska rzecznik UAM:


Pomoc UAM skierowana jest do tych białoruskich studentów, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni ze względów politycznych. Aby otrzymać wsparcie od uczelni powinni oni skierować specjalny wniosek do rektora. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający powód zwolnienia. W zeszłym roku na UAM studiowało ponad 230 studentów z Białorusi.

FOT: https://commons.wikimedia.org//  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0  / Krzysztof DUDA

Białoruś pomoc studenci uam