Pomoc z Hesji w sprawie kryzysu migracyjnego

Adrian Wojtasz 28.03.2022

Do stolicy Wielkopolski przyjechała Minister Spraw Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Hesja z Niemiec. Jej wizyta związana jest z kryzysem i migracją, która dotknęła ogarniętą wojną Ukrainę. Niemiecka minister zapozna się z funkcjonowaniem Punktu Recepcyjnego dla uchodźców na MTP oraz nowo otwartego Ośrodka Polityki Społecznej i Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu. Marszałek Marek Woźniak podczas spotkania mówił, że w obecnym stadium tego kryzysu potrzebna jest już pomoc w wymiarze europejskim.

Te obszary to przede wszystkim możliwość przejęcia części uchodźców na terytorium Hesji oraz udzielenie tamtejszego wsparcia szpitalnego. Marszałek Woźniak chce również oprzeć się o doświadczenia Niemców związane z migracją z krajów Afryki Północnej. Wizyta minister z Hesji potrwa przez cały najbliższy dzień.

Foto: Grupa MTP