Powiat: Pieniądze na ratowanie zabytków

Adrian Wojtasz 8.02.2022

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie prac związanych z ratowaniem cennych zabytków powiatu poznańskiego. Z programu mogą skorzystać właściciele wszystkich zabytkowych budynków z terenu powiatu. Samorząd przeznaczył na ten cel aż 2,5 miliona złotych. Jak mówi starosta poznański Jan Grabkowski, w wieloletniej historii programu udało się uratować wiele wspaniałych budynków:

Dofinansowane mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji gminnych. Można dostać do 70 procent kosztów. Pozostałe 30 procent musi zapewnić wnioskodawca. Dokumenty można składać w siedzibie starostwie poznańskiego do 1 marca.

FOT: Unsplash

dofinansowanie Poznański zabytek