Powstanie federacja poznańskich uczelni

Adrian Wojtasz 13.05.2021

Z początkiem 2023 roku powstać ma federacja poznańskich uczelni. W jej skład wchodzić mają wszystkie uczelnie publiczne w mieście. Współpraca między naukowcami reprezentującymi podobne dziedziny może przełożyć się na podniesienie jakości kształcenia. Mówi przewodniczy Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego, były rektor UAM prof. Andrzej Lesicki:

Utworzenie federacji jest także symbolicznym zjednoczeniem lokalnego ośrodka naukowego. Wszystkie uczelnie wchodzące w skład federacji zachowają swoją autonomię. Współpraca między poznańskimi szkołami wyższymi trwa od wielu lat. Dzięki niej powstało wiele wspólnych kierunków studiów, m.in. neurobiologia prowadzona przez cztery uczelnie.

federacja jakość kształecenie miasto poznań publiczne uczelnie