POZnań – i zamieszkaj. Ostatnia szansa na udział

2.11.2021

Tylko do 15 listopada można składać wnioski do nowego miejskiego programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”. W jego ramach można ubiegać się o najem – po cenach niższych niż rynkowe – jednego z 199 komfortowych lokali, które powstaną na Strzeszynie.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które planują jej założenie lub też myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.

„POZnań – i zamieszkaj” stanowi alternatywną i tańszą, a przede wszystkim stabilniejszą, formę najmu w stosunku do najmu na rynku komercyjnym. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania przez najemcę z dopłaty do czynszu, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu.

Miejski program gwarantuje:

 • stabilność i długotrwałość najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia,
     
 • pewnego i transparentnego wynajmującego – spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w całości należy do Miasta Poznania,   
     
 • lokale wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i zamieszkania, bez konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie,
     
 • umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego – nieprzekraczający 18 zł/m2,      
     
 • niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%,
     
 • możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat – dopłata nawet w wysokości około 8 zł do m2 powierzchni mieszkania,
     
 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Wnioski złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą brały udziału w naborze do programu.

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz regulamin Programu „POZnań – i zamieszkaj” dostępne są w załączniku oraz na stronach internetowych www.bip.poznan.plwww.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Źródło: poznan.pl