Poznań: Rok 2021 był bardzo dobry dla branży budowlanej

13.01.2022

Rok 2021 był bardzo dobry dla branży budowlanej w Poznaniu, zarówno pod względem liczby zrealizowanych, jak i rozpoczętych inwestycji. Zakończono budowę prawie 70 inwestycji drogowych, 300 sieci uzbrojenia terenu, 65 obiektów małej architektury, 72 obiekty mieszkalne, a także ponad 270 obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych czy magazynowych. Mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski:

Najbliższe miesiące na poznańskich placach budowy zapowiadają się jeszcze lepiej. Największy wzrost spodziewany jest w budownictwie wielorodzinnym. W ubiegłym roku rozpoczęto budowę 85 tego rodzaju obiektów.

FOT: Unsplash


budowa budowlany poznań pozwolenie przegląd