Poznaniacy zgłosili ponad 250 interwencji w sprawie bezdomnych

4.02.2021

W styczniu poznańscy strażnicy miejscy przeprowadzili 282 kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. W trakcie wizyt osoby bezdomne każdorazowo pytano o samopoczucie, informowano o zagrożeniach, rozdawano materiały informujące o postępowaniu na wypadek wystąpienia objawów zachorowania na koronawirusa. W miarę potrzeb rozdawano pakiety żywnościowe i maseczki jednorazowe. Wszystkie działania prowadzone były samodzielnie lub z pracownikami MOPR.

Dodatkowo strażnicy Referatu Wilda, Grunwald i Stare Miasto w każdą niedzielę zabezpieczają miejsce wydawania paczek dla osób bezdomnych. Na miejscu pomoc społeczna wydawała posiłki, rozdawała również paczki osobom ubogim i dokonywała pomiaru temperatury ciała.

W styczniu strażnicy otrzymali też 259 zgłoszeń o osobach bezdomnych. Zgłoszenia te dotyczyły koczowania w wiatach przystankowych, na klatkach schodowych przy bankomatach oraz w okolicach sklepów. Najmniej zgłoszeń dot. bezdomnych wpłynęło z dzielnicy Wilda i Stare Miasto, a najwięcej z Nowego Miasta, Grunwaldu, Północy i Jeżyc.

Strażnicy miejscy cały czas apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osoby leżącej na chodniku, ławce, czy w wiacie przystankowej. Jeden telefon może uratować życie.

Foto: Straż Miejska Poznań

bezdomni interwencje kontrole poznań straż miejska