Poznański Czerwiec 1956. Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko

Bartosz Kirchner 15.06.2021

Poznańscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Wspominają w nim, że Czerwiec 1956 roku był pierwszym po II wojnie światowej wolnościowym zrywem w Polsce od czasu walk antykomunistycznej partyzantki. Dodali, że walki w Poznaniu 65 lat temu zapoczątkowały strajki i protesty w kolejnych latach PRL, które ostatecznie doprowadziły do powstania ‚Solidarności’. Mówi radny Paweł Matuszak

Po przyjęciu stanowiska radni upamiętnili ofiary i uczestników Czerwca 1956 r. chwilą ciszy. Jednocześnie zachęcili poznaniaków do wzięcia udziału w uroczystościach rocznicowych i wywieszenia flag 28 czerwca.

1956 65 lat poznański czerwiec radni