Poznańskie targi znajdą się na liście UNESCO?

Bartosz Kirchner 1.07.2020

Czy Poznańskie targowiska mają szansę znaleźć się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? Wpisanie targów działających w dzielnicach wielkomiejskich na listę postuluje miejski radny Paweł Sowa w interpelacji do władz miasta.

Chodzi o targowiska działające na Placach Wielkopolskim i Bernardyńskim oraz Rynkach Jeżyckim, Łazarskim i Wildeckim. Zdaniem radnego priorytetem powinno być wpisanie pierwszego poznańskiego zabytku na listę, co byłoby promocją miasta w skali światowej. UNESCO w swoim wyborze kieruje się oryginalnością propozycji, stąd pomysł dotyczący historycznych targów. Mówi radny Paweł Sowa:Zdaniem radnego Sowy żadne miasto tej wielkości nie ma w naszej części Europy podobnego systemu targowisk. Nadal żyjąca tradycja handlu w tych miejscach świadczy o ich znaczeniu kulturowym i społecznym w codziennym życiu.

Zdaniem Pawła Sowy rynki handlowe są wyznacznikiem lokalnej tożsamości i miejscem integracji różnych grup społecznych. Ułatwiają też budowanie wspólnoty. Rynki znajdujące się na Łazarzu, Jeżycach i Wildzie pokazują historię rozwoju Poznania w ostatnich dwóch stuleciach oraz tożsamość tych dzielnic. Zdaniem radnego, wpisanie ich na listę UNESCO przyczyniłoby się też do ochrony handlu na targowiskach, szczególnie w dobie kryzysu i zagrożenia ze strony sklepów wielkopowierzchniowych oraz pozwoliło pozyskiwać fundusze na ich rewitalizację.

Zdjęcie: UNSPLASH

historia lista poznań targowiska tradycja UNESCO