Prace archeologiczne na wyspie Ledniczka na jeziorze Lednickim

10.08.2021

Fragmenty glinianych naczyń, kości zwierzęce, drewniane, skórzane i metalowe przedmioty w tym dobrze zachowany średniowieczny topór. To tylko niektóre przedmioty odkryte podczas prac archeologicznych na wyspie Ledniczka na jeziorze Lednickim. Na podstawie przeprowadzonych tam pod koniec XX wieku badań podejrzewano, że na wyspie mogła znajdować się siedziba lokalnych możnowładców z przełomu XIV i XV wieku. Natomiast cztery lata temu podwodni archeolodzy odkryli dwa mosty datowane na X i XIII wiek. Odkrycie to stanowi niemałą tajemnicę dla badaczy. Mówi Andrzej Kowalczyk z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy:

Z miejsca prac archeologicznych pobrano próbki, które zostaną poddane dalszym specjalistycznym badaniom. Mają one pozwolić na określenia funkcji wyspy w kontekście jej powiązania z Ostrowem Lednickim.


Piotr Łabrzycki

FOT: https://www.facebook.com/lednicamuzeum