Priorytetem jest umieszczenie dzieci i młodzieży w szkołach

Adrian Wojtasz 8.03.2022

Rzeczywista liczba uchodźców w Poznaniu szacowana jest na prawie 10 tysięcy osób. Oficjalnie jednak o pomoc do samorządu wystąpił znacznie mniej. Do tej pory miasto wydało prawie 5 tysięcy kart PEKA, dzięki którym obywatele Ukrainy mogą za darmo podróżować po Poznaniu. Magistrat przygotowuje się na wprowadzenie szeroko zakrojonej pomocy socjalnej dla tych osób. Mówi zastępca prezydent miasta Poznania Mariusz Wiśniewski:


Priorytetem dla miasta jest szybkie umieszczenie dzieci i młodzieży w szkołach i zapewnienie im dalszego kształcenia. Oświata zapewnić ma także dodatkowe zajęcia z nauki języka polskiego oraz stworzenie specjalnych oddziałów przygotowawczych. Urzędnicy liczą się z tym, że udzielana pomoc może wiązać się z długoterminowymi działaniami.

FOT: Unsplash

dzieci młodzież pomoc poznań Szkoła Ukraina