prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kiedy EGO spotyka EKO.

18.05.2023

Do końca lipca można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawę – Kenya Hara – Japońskie projektowanie graficzne.

Zwiedzający mogą doświadczyć, jak ewoluowało podejście ludzi do przyrody. W dyskusje na temat ekologii, szeroko pojętej ochrony środowiska, włączyli się naukowcy, którzy dostrzegli wiele nieoczywistych zależności miedzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem. Prof. Piotr Tryjanowski podkreśla, że dziś nie należy skupiać się jedynie na filozoficznych dywagacjach, siejących tylko apokaliptyczne wizje ogólnoświatowej katastrofy. Dodaje, że przesłanie autora wystawy – Kenya Hary, by zainwestować w lepsze jutro powinno budzić refleksję: co realnie możemy zrobić, by przyszłość była lepsza niż dziś? Jak wpłynąć na „lepsze jutro”?

arkadiusz szymański ego spotyka eko japońskie projektowanie graficzne muzeum narodowe w poznaniu piotr tryjanowski prof. Piotr Tryjanowski spotkania przy kawie spotkanie przy kawie wystawa kiedy ego spotyka eko