Prof. Remigiusz Ciesielski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

30.01.2023

Coraz mniej Polaków chodzi do kościoła — tak wynika z raportu, który opublikował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Raport pokazujący statystykę religijności w naszym kraju został opublikowany po rocznej przerwie spowodowanej pandemią i dotyczy 2021 roku.

Odsetek osób uczestniczących w niedzielnej eucharystii w Polsce w stosunku do ogólnej liczby zobowiązanych do tej czynności wiernych wyniósł 28,3%. Natomiast odsetek przyjmujących komunię wyniósł 12,9%.

O szczegółach danych oraz o tym co z nich wynika mówił w „Porannej rozmowie dnia” prof. Remigiusz Ciesielski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

poranny gość