Program wspierający dzieci, które nie wierzą w swoje umiejętności

Adrian Wojtasz 26.11.2021

Ruszyła kolejna edycja Akademii Przyszłości organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. To program wspierający dzieci, które nie wierzą w swoje umiejętności. Jak co roku stowarzyszenie zachęca, by stać się darczyńcą i ufundować tzw. Indeks sukcesu. Dziecko z Akademii Przyszłości ma swojego własnego tutora-wolontariusza, z którym spotyka się raz w tygodniu. Mówi prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik

Akademia ma przede wszystkim rozbudzić w najmłodszych wiarę we własną sprawczość. ‚Indeks sukcesu’ pozwoli włączyć do programu koleje dziecko potrzebujące wsparcia. Odwiedzając stronę internetową inicjatywy, można dołożyć się do sumy przeznaczonej na pomoc dla poszczególnych podopiecznych.

FOT: UNSPLASH

akademia przyszłości dzieci pomoc