Projekt pozwoli na podjęcie lub powrót do pracy osobom po wypadku lub chorobie

1.07.2021

Ponad 85 milionów złotych wyda Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program aktywizacji zawodowej. Projekt pozwala na podjęcie lub powrót do pracy osobom po wypadku lub chorobie, która uniemożliwiała wykonywanie dotychczasowego zawodu. Dzięki szkoleniom ze specjalistami, wsparciu psychospołecznemu i medycznemu mają oni szansę na powrót na rynek pracy. Pomóc w tym może także obecność pośrednika pracy. Mówi Patrycja Królak z wielkopolskiego oddziału PFRON:

Projekt realizowany jest w ośrodkach rehabilitacji kompleksowej na terenie całego województwa. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę internetową pfron.org.pl.

FOT: UNSPLASH

Fundusz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoc praca program