Rada Miasta Poznania przeciw propozycji radnych PiS

Bartosz Kirchner 28.04.2020


Rada Miasta Poznania odrzuciła projekt stanowiska, które zaproponowali radni PiS w sprawie pomocy przedsiębiorcom w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19.

Projekt zakładał wezwanie prezydenta miasta do pomocy przedsiębiorcom. Radni przedstawili w nim szereg własnych propozycji m.in. zawieszenie opłat za czynsze w lokalach miejskich dla przedsiębiorców na okres stanu epidemii i dwa miesiące po jego odwołaniu, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców korzystających z miejskich gruntów na podobny okres czy zawieszenie przez miasto pobierania opłat za posiadanie ogródków gastronomicznych. Radni Koalicji Obywatelskiej krytykowali projekt jako zbyt szczegółowy. Mówi radny Wojciech Kręglewski:Radni PiS argumentowali, że projekt stanowiska jest formą włączenia się przez nich w dyskusję na rzecz działań wspierających poznańskich przedsiębiorców. Mówi Lidia Dudziak.

FOT: UNSPLASH


Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss ocenił, że realizacja propozycji zawartych w stanowisku kosztowałaby miasto kilkaset milionów złotych. Jednocześnie zaproponował radnym wszystkich opcji politycznych spotkania na rzecz poprawy sytuacji poznańskich firm.

PIS pomoc pomoc przedsiębiorcom Radni Poznania