Rekomendacje Poznańskiego Panelu Obywatelskiego

4.06.2021

Całkowite odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych – przy zapewnieniu wsparcia dla osób najuboższych, ochrona miejskich fortów i ogródków działkowych, budowa ogrodów deszczowych, zwiększanie powierzchni zalesionych i biologicznie czynnych, wdrożenie programu pielęgnacji drzew – to tylko część rekomendacji wypracowanych w Poznańskim Panelu Obywatelskim. Łącznie jest ich 77. Wszystkie trafiły już do rąk prezydenta Poznania. 

– Panel Obywatelski to narzędzie, które pozwala wsłuchać się w głos mieszkańców. Dziękuję za wypracowane rekomendacje. Zdaję sobie sprawę, że są one ważne dla przyszłych pokoleń. Wszelkie realizowane dziś działania podejmujemy z myślą o naszych dzieciach i wnukach. Zapoznamy się wnikliwie z wypracowanymi propozycjami. Deklaruję, że zrobimy wszystko, aby jak najwięcej z nich można było wdrożyć i to jak najszybciej – zwrócił się do panelistów i panelistek Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń.  

Do mieszkańców i mieszkanek Poznania wysłano blisko 20 tys. zaproszeń do udziału w panelu. Zarejestrowało się 1009 chętnych (to jak dotąd największa w Polsce liczba osób, które zdecydowały się na zgłoszenie się do udziału w panelu obywatelskim). Ostatecznie w przedsięwzięciu wzięło udział ok. 70 osób. Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie spotkania odbywały się online. 

FOT: Unsplash

obywatelski panel poznań rekomendacje