Rozpoczęła się deratyzacja

Bartosz Kirchner 6.09.2021

Z początkiem września w Poznaniu rozpoczęła się druga zaplanowana na ten rok deratyzacja. Jest ona przeprowadzana w szczególności na terenach z zabudową wielolokalową. Obowiązkiem wystawienia stacji deratyzacyjnych objęte są także lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska i magazyny żywności. O tym jak przygotować nieruchomość się do deratyzacji mówi Agata Chęcińska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Przez cały wrzesień w czasie trwania deratyzacji straż miejska i sanepid skontrolują właścicieli nieruchomości, czy wyłożyli preparaty do zwalczania gryzoni oraz uporządkowali teren swoich nieruchomości.

FOT: UM POZNAŃ