Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich w Poznaniu

17.05.2021

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich w Poznaniu. Uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową mogą składać wnioski do liceów, techników i szkół branżowych. W tegorocznej rekrutacji władze miasta zaplanowały uruchomienie 253 oddziałów. Łącznie przygotowano miejsca dla prawie 7 tysięcy uczniów. O naborze do danego oddziału decyduje powodzenie egzaminu ósmoklasisty i oceny na świadectwie. Punkty do rekrutacji można zdobyć także za działalność dodatkową. Mówi Katarzyna Plucińska z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania:

Uczniowie mają czas na złożenie dokumentów do 21 czerwca. Wyniki rekrutacji poznamy 22 lipca.

FOT: Poznan.pl

ile szkół jak kiedy poznań rekrutacja szkoły średnie