Sakramenty w języku ukraińskim

Michał Krasoń 22.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybywają do Poznania mogą korzystać z sakramentów w języku ukraińskim. Dla grekokatolików Boska Liturgia i inne nabożeństwa sprawowane są między innymi w cerkwi przy ulicy Toruńskiej. Mówi proboszcz parafii greckokatolickiej w Poznaniu ks. Roman Kiłyk:

Msze w obrządku łacińskim w języku ukraińskim sprawowane są w kaplicy kościoła św. Rocha w Poznaniu w każdą niedzielę o godzinie 17.30.

FOT: Unsplash / poglądowo

kościół msza po ukraińsku poznań sakrament Ukraina