Seminarium Duchowne franciszkanów we Wronkach zakończyło swoją działalność

Adrian Wojtasz 27.07.2022

Wyższe Seminarium Duchowne franciszkanów we Wronkach zakończyło swoją działalność. Uczelnia kształcąca przyszłych kapłanów działała nieprzerwanie od 1991 roku. Decyzja o zamknięciu placówki związana jest ze spadkiem liczby powołań. Mówi prowincjał Prowincji Poznańskiej Braci Mniejszych o. Leonard Bielecki.


Obecnie we wronieckim seminarium jest 6 kleryków na 6 latach formacji. Alumni franciszkańscy będą od nowego roku akademickiego zamieszkiwać klasztor przy placu Bernardyńskim w Poznaniu. Formacja intelektualna odbywać się będzie natomiast na Wydziale Teologicznym UAM na Ostrowie Tumskim.

FOT: https://www.wsd.franciszkanie.net/