Szkoły podstawowe w centrum Poznania pustoszeją

Adrian Wojtasz 13.04.2021

Szkoły podstawowe w centrum Poznania pustoszeją. Jak wskazują urzędnicy, przyczyną są m.in. niż demograficzny i suburbanizacja, czyli przenoszenie się rodzin do stref podmiejskich. Mówi Lidia Koralewska z Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu:

Rada Osiedla Stare Miasto postuluje, by utworzyć specjalny fundusz promocyjny, który miałby zaradzić tej sytuacji. Miałby on pomóc w finansowaniu zajęć, które przyciągnęłyby uczniów do szkół w centrum miasta. Dyrektorzy szkół mieliby się stać także ich menedżerami, co zwiększyłoby wyszkolenie kadry kształcącej.

FOT: UNSPLASH

mało uczniów mniej dzieci poznań pusto Szkoła