Tereny po ZNTK sprzedane. Wolne Tory będą nową dzielnicą Poznania

18.07.2021

Dla nieruchomości będących w użytkowaniu ZNTK wyłoniony został nabywca, który zaoferował cenę 206 111 000 zł. Teren o powierzchni prawie 20 hektarów kupiła spółka z Krakowa. To kolejny ważny krok w stronę stworzenia w centrum Poznania nowej, atrakcyjnej dzielnicy: Wolne Tory. 

Chodzi o tereny, które stanowią własność Skarbu Państwa, ale zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółki ZNTK Nieruchomości. Zajmują łączną powierzchnię prawie 20 hektarów. Syndyk masy upadłościowej podejmował próby ich sprzedaży od wielu lat, jednak dopiero w ostatnim postępowaniu – przeprowadzonym 30 czerwca w trybie z wolnej ręki – oraz negocjacjom bezpośrednim, które przeprowadzono 13 lipca, udało się wyłonić nabywcę. To krakowska spółka Ceglana Sp. z o.o. 

Wolne Tory to rozległy obszar o powierzchni ok. 117 ha położony pomiędzy Wildą i Łazarzem. Od południa jego granicę stanowi ulica Hetmańska. Nie ma jeszcze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w marcu 2017 roku rada miasta zdecydowała o przystąpieniu do jego opracowania. 

Projekt planu przewiduje zarówno funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, oświatowej jak i tereny zieleni, placu miejskiego i dróg publicznych i wewnętrznych. Na zaniedbanych dotąd terenach ma powstać nowoczesna dzielnica o charakterze śródmiejskim. Na całym obszarze zaplanowano wiele terenów zielonych oraz przestrzenie ogólnodostępne dla mieszkańców, otoczone zwartą, prestiżową zabudową. 

Źródło: Pozna.pl/ Tomasz Hejna – fotoportal

co będzie dzielnica gdzie inwestycja mieszkanie poznań ulice wolne tory ZNTK