Trafiaj do właściwego kosza

Adrian Wojtasz 18.02.2021

Pod hasłem ‚Trafiaj do właściwego kosza’ odbędą się darmowe szkolenia organizowane przez Związek Międzygminny GOAP. Dotyczyć one będą postępowania z odpadami problematycznymi oraz wątpliwości, jakie trapią mieszkańców w związku z segregacją śmieci. Inicjatywa adresowana jest do osób mieszkających na terenie gmin objętych porozumieniem. Mówi Monika Iwańska ze Związku Międzygminnego GOAP w Poznaniu.

Szkolenia odbędą się online i zaczną się 1 marca. Przez półtora miesiąca odbędą się 24 spotkania, z których należy wybrać tylko jedno. Na każdym z nich realizowany będzie ten sam program. Osoby biorące udział w projekcie otrzymają zestaw edukacyjno-informacyjny, składający się m.in. z pojemnika do gromadzenia bioodpadów wraz z biodegradowalnymi workami.

FOT: UNSPLASH

GOAP trafiaj do kosza zajęcia