Transportowe ABC w Poznaniu

16.01.2020

A jak atrakcyjność, B jak buspasy, C jak cyfryzacja – władze Poznania ogłosiły swoje „Transportowe ABC”, które ma spowodować, żę stolica Wielkopolski będzie miała najefektywniejszą komunikację zbiorową w Polsce.

Transport miejski ma być atrakcyjny poprzez punktualność i optymalizację tras. Miasto tworzy także system parkingów typu Park&Ride, który ułatwić ma przesiadanie się na komunikację zbiorową. Do końca tego roku powstaną trzy takie obiekty. Ponadto w Poznaniu cały czas trwa wymiana wiat przystankowych rozpoczęta w lipcu. W tym roku stanie 200 nowych wiat, a do 2025 roku będzie ich 600. Miasto zapowiedziało też stworzenie projektu przystanku wiedeńskiego przy Rynku Jeżyckim. Zmiany dotyczące rozkładów jazdy i optymalizacji tras mają dotyczyć szczególnie autobusów.

Mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Liczba buspasów wzrośnie. Obecnie jest ich w Poznaniu ponad 10 kilometrów, co stanowi 2 procent długości sieci komunikacji autobusowej. Miasto planuje zwiększać ilość Tablic Informacji Pasażerskich. Oprócz tego, rozważana jest możliwość wprowadzenia w najbliższych latach m.in. płatności bezdotykowych lub przez aplikację, a w pojazdach komunikacji miejskiej biletomatów z opcją płacenia bezgotówkowo.

Władze Poznania zapowiadają zmiany systemowe. Większość z nich na realizację będzie musiała poczekać. W tym roku opracowane zostaną koncepcje dotyczące stworzenia nowych buspasów w centrum, poprawy standardów przystanków oraz strategia rozwoju poboru opłat i sprzedaży biletów. Oprócz tego powstanie Forum Transportu Miejskiego, które pełniło będzie rolę doradczą wobec ZTM. Przypomnijmy, że trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Poznania, który ma powstać do listopada 2020 roku.

Miasto konieczność ulepszania transportu publicznego argumentuje m.in. rosnącą liczbą samochodów poruszajacych się po mieście. W ubiegłym roku w Poznaniu zarejestrowanych było 389 tysięcy samochodów osobowych. Oprócz tego w stolicy Wielkopolski zarejestrowanych jest 100 tysięcy innych pojazdów, a ponad 170 tysięcy aut wjeżdża codziennie do miasta spoza jego granic. 

TEKST i ZDJĘCIE: Bartosz Kirchner

ABC miasto poznań transport