Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych w Poznaniu

Adrian Wojtasz 2.07.2021

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych w Poznaniu. Władze miasta chcą wypracować nową strategię z uwagi na wystąpienie ze Związku Międzygminnego GOAP. Podstawą konsultacji są uchwały miejskie, które dotychczas regulowały tę tematykę. Mówi zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania Monika Nowotna:

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania. Opinie dotyczące proponowanych zmian można przesyłać do urzędu miasta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej. Skrzynka podawcza otwarta jest do końca miesiąca. Nowe zasady mają wejść w życie w drugiej połowie przyszłego roku.

FOT: Unsplash

GOAP jak konsultacje miasto odpady poznań śmieci zmiana