Ulica święty Marcin do remontu

Bartosz Kirchner 26.08.2020

Władze Poznania przygotowują się do postępowań przetargowych na przebudowę kolejnych części ulicy święty Marcin. Początkowo drugi etap prac na tej ulicy obejmujący odcinki od ulicy Gwarnej do alei Niepodległości i od ulicy Ratajczaka do Podgórnej miał rozpocząć się pod koniec 2019 roku.

Miasto jest w trakcie składania dokumentów o uzyskanie pozwoleń na budowę. O tym jaka będzie kolejność prac mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania:


Przebudowa ulicy święty Marcin to część Projektu Centrum, który zakłada rewitalizację poznańskiego śródmieścia. Obecnie na Starym Mieście trwa m.in. przebudowa ulicy Kwiatowej. Najważniejszą inwestycją w ramach Projektu Centrum ma być budowa trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka, która ma powstać do końca 2022 roku. Na wrzesień tego roku planowany jest odbiór projektu budowlanego inwestycji.

FOT: UNSPLASH

poznań remont św. Marcin