V Forum Rozwoju Miast w Poznaniu

25.06.2021

Podpisano list intencyjny w sprawie organizacji V Forum Rozwoju Miast – międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej, która odbędzie się 13-14 października.  Tematem przewodnim jubileuszowej edycji będzie „Świadomość jako źródło nowych (?) trendów”. 

Forum Rozwoju Miast po raz kolejny stanie się miejscem wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i Europie. List intencyjny w studiu MTP został podpisany przez Miasto Poznań, Grupę MTP, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Wydarzenie adresowane jest do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu i nauki oraz praktyków i pasjonatów zagadnień miejskich w Polsce i na świecie. 

Prelekcji wygłoszonych w ramach Forum będzie można wysłuchać w językach polskim i angielskim. Będą one tłumaczone także na język migowy. 

Udział w Forum jest bezpłatny. Wydarzenie będzie transmitowane online na platformie PPV. 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronach: forumrozwojumiast.poznan.pl/2021 oraz FB.

Źrdóło: Poznań

2021 kiedy poznan rozwoju Miast V FORUM