W aptekach zachowana jest szczególna ostrożność

13.03.2020

W związku z nadzwyczajną sytuacją potencjalnego rozwoju pandemii koronawirusa zespół Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotował materiały zawierające informacje na temat wirusa, choroby COVID-19 oraz zalecenia odnośnie postępowania i udzielania informacji pacjentom odwiedzającym apteki.

Z powodu pojawiających się nowych przypadków osób zarażonych koronawirusem w Polsce, zwrócono się prośbą o  zachowanie środków ostrożności mających na celu zabezpieczenie personelu apteki przed infekcją –  zachowanie odległości co najmniej 1 m od osób z objawami chorobowymi, częste mycie rąk i dezynfekcję blatów, klamek i innych przedmiotów i powierzchni narażonych na skażenie drogą kropelkową, jak najczęstszą wymianę fartuchów ochronnych.

Dzisiaj w wielu aptekach w Poznaniu oraz w powiecie poznańskim – apteki prowadziły sprzedaż „z okienka”. W innych placówkach pojawiły się informacje, że klienci mogą do apteki wchodzić tylko pojedynczo.

Farmaceuci w przypadku identyfikacji pacjentów spełniających kryteria wystąpienia infekcji koronawirusem muszą przekazać precyzyjne informacje na temat koniecznych kroków. Klient apteki, który zostanie oceniony jako potencjalnie zarażony, zostanie poinstruowany przez farmaceutę, że powinien jak najszybciej skontaktować się telefoniecznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udanie się do najbliższego oddziału zakaźnego, unikanie kontaktów z innymi osobami, ograniczenie użycia transportu publicznego, noszenie maski ochronnej.

KBM

Apteki koronawirus powiat poznański poznań zabezpieczenie