W Lesznie przybędzie kilkaset drzew

9.12.2021

W Lesznie przybędzie około 900 drzew i prawie 4,5 krzewów ozdobnych. Od kilku tygodni Miejski Zakład Zieleni prowadzi nasadzenia przy ulicach, które w tym roku zostały przebudowane. Mówi Lucyna Gbiorczyk z biura prasowego Urzędu Miasta Leszna.

Dodatkowe drzewa pojawią się także w innych częściach miasta, w ramach nasadzeń zastępczych.

Karolina Sternal

FOT: UNSPLASH

drzewa leszno nasadzenia nowe