W Poznaniu bez meldunku

21.06.2022

Nawet sto tysięcy osób może mieszkać w Poznaniu bez meldunku. Do tej liczby należy dodać uchodźców, którzy przybyli do miasta z Ukrainy. Mówi Iwona Matuszczak-Szulc z Urzędu Miasta Poznania:

Pod koniec ubiegłego roku w Poznaniu mieszkało ponad pół miliona osób. Tylko do grudnia w mieście przebywało 70 tysięcy cudzoziemców. 50 tysięcy z nich to obywatele Ukrainy. W stolicy Wielkopolski uczy się około 30 tysięcy studentów spoza Poznania. W skali kraju Poznań zajmuje piąte miejsce pod względem liczby ludności.

FOT: Unsplash