Więcej ewangelizacji. Nowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji

Bartosz Kirchner 28.08.2020

„Więcej ewangelizacji. Nowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji” – pod tym hasłem odbędzie się jutro w Poznaniu Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny.

Będzie on inauguracją nowego roku szkolnego i katechetycznego. Początek wydarzenia w kościele Nawiedzenia NMP na Ratajach o godzinie 10:00. W tym roku przypada 30 rocznica powrotu religii do szkół. Te trzy dekady podsumowywał na antenie Radia Emaus, ks. Artur Filipiak, dyrektor Referatu Katechetycznego poznańskiej Kurii:


W Poznaniu na lekcje religii uczęszcza mniej 50% uczniów. W ostatnich dniach Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreśliła potrzebę zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej. Jak wyjaśnia dokument Komisji, lekcje religii są organizowane przede wszystkim dla osób utożsamiających się z daną wspólnotą wierzących, jednak uczestniczyć w nich mogą zarówno uczniowie niewierzący, jak i poszukujący. Sposób organizacji tych zajęć czyni z nich zróżnicowaną ofertę dla każdego. Komisja wyjaśnia, że uczniowie wierzący zdobywają podczas lekcji niezbędne wiadomości, by ich wiara była silnie ugruntowana, wobec uczniów niewierzących lekcje będą mieć charakter ewangelizacyjny, a także pomogą odnaleźć i zrozumieć aspekty religijne w historii i kulturze, natomiast uczniom poszukującym lekcje religii umożliwiają zadawanie pytań i odnajdywanie odpowiedzi na nie.

FOT: UNSPLASH

Katechizacja rok szkolny